Rejestracja nowego konta

Twój adres e-mail będzie jednocześnie Twoim loginem.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Bysewska 23(sklep internetowy) a także Amaury Sport Organisation ASO z siedzibą we Francji, 40-42 Quai du Point du Jour (92100), Boulogne-Billancourt (właściciel marki DAKAR), działający jako współadministratorzy 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby oraz - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tylko w przypadku jeżeli Pan/Pani wyrazi zgody formalne na ich przetwarzanie w celach marketingowych 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do dnia odwołania zgody 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie 6) w celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z ETOS S.A DZIAŁ MARKETINGU Ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk lub mailowo na adres: biuro@etos.pl 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wysłania informacji handlowej 9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej lecz tylko w przypadku jeżeli Pan/Pani wyrazi zgody formalne na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych